Privat ClairvoyanceAstro ClairvoyanceTelefon ClairvoyanceMail ClairvoyanceClairvoyance info

Når du vælger en clairvoyance session her på stedet, er det vigtigt, at du bærer ur, ring, kæde, ørering eller andet smykke. Bærer du normalt ikke ovenstående, har du sikkert et ur, ring el. lign` i din skuffe, som du kan tage på mindst 2 dage før en session (Mobiltelefon og nøgler kan ikke bruges).

 

Når jeg holder denne genstand i min hånd, mærker jeg dit energifelt og her igennem får jeg så kontakt til den åndelige verden. Vi har alle flere skytsånder, men to af mine, som jeg har haft gennem mange år, giver mig besked omkring dig og dit liv enten ved direkte tale, små “filmklip”, som jeg kalder det eller ved symbolik, sidstnævnte fylder sjældent ret meget.

 

Har du mange problemer i dit liv, vil jeg normalt anbefale dig at bestille tid til en session på op til 70 min`., da jeg på den givne tid normalt når, at komme omkring de forskellige livsområder. F.eks. kærlighed, parforhold, job, studier, bolig, økonomi, helbred m.m. Har du èt eller to emner som du ønsker belyst,vil en session på op til 30 eller 50 min`være nok. Tidsmæssig kommer jeg ca. 1-2 år bagud, din nuværende situation samt ca 1-2 år frem. Det vil være en god ide, at skrive dine spørgsmål ned, da jeg naturligvis også besvarer dem efter bedste evne. Hvis du blot vil komme af ren nysgerrighed, fordi det kunne være sjovt eller interessant at høre hvad jeg har at sige, så er jeg ikke den rigtige for dig. Du skal have nogle ting i dit liv, som du ønsker hjælp til at få rede på og som du ikke starter med at fortælle mig noget om. Jeg vil gerne selv fortælle dig, hvorfor du har opsøgt mig, det er det bedste for os begge.

Hvis du går og tumler med problemer omkring en bestemt person, det kan være en kæreste, et familiemedlem, arbejds- kollega eller lign`. er du velkommen til at medbringe et foto af vedkommende, da jeg ved at have et sådant i hånden, kan beskrive vedkommende for dig. Jeg behøver ikke at se billedet.
Jeg fortæller dig hvilken type personen er, hvad han / hun indeholder og hvad tankerne er omkring dig. Bemærk: Af respekt for personen på fotoet, vil der kun blive videregivet informationer, som vedrører dig og personen i din situation.

Det er vigtigt, at der ikke er andre mennesker på fotoet og at det ikke er mere end ca. 3-4 år gammelt. Print kan sjældent bruges.
Har du ikke mulighed for at have et foto med, så kan jeg som regel få de samme informationer ved, at jeg får personens fulde navn og data, da jeg så spørger mine åndelige vejledere den vej rundt.

Bemærk:

Det er vigtigt for mig, at du IKKE starter op med at fortælle mig, hvad der nager dig, hvorfor du har opsøgt mig og hvad du vil have belyst. Det starter jeg altid selv op med at fortælle dig. Jo flere problemer / konflikter du er i , jo mere får jeg ind til dig. Jeg sidder ikke og ” væver rundt” eller taler i symbolsprog, som mange gør, men er meget direkte i min formulering omkring det eller de emner, som du går og ruger over og det vil du også være bedst tjent med.

Du kan vælge at supplere clairvoyancen med Tarot for at give din session en ekstra dimension. Valget er dit.

Du er velkommen til at få en Cd med indtaling af din reading, men der kan i enkelte tilfælde forekomme fejl på disse og er ikke noget, som jeg vil hæfte for.

Bemærk: Evt.`afbud SKAL modtages hverdagen før inden kl 12 00 for at undgå 50 % ekstra pris.

Bemærk: Der modtages kun en enkelt person ad gangen.

Clairvoyance & Horoskopets Transitter

Som den eneste astrolog og clairvoyant, kan jeg tilbyde dig en clairvoyant rådgivning kombineret med en tolkning af dit horoskops transitter, som udarbejdes ud fra dit fødselshoroskop. M.h.t. sidstnævnte, så ser jeg også på de kvaliteter du har med dig samt dine stærke og svage egenskaber.

 

Jeg oplever ofte, at klienter ikke rigtig ved, om de skal booke tid til en clairvoyant rådgivning eller bestille et personligt udarbejdet fødsels- og fremtidshoroskop. Mange ved ikke rigtig, hvad førstnævnte kan gøre for dem kontra sidstnævnte og her kommer så en kort forklaring samt hvad begge dele kan supplere og støtte hinanden i.

……………………………………

Clairvoyance kan give dig besked, råd og vejleding omkring nuværende spekulationer / problemstillinger både omkring dig selv og dine nærmeste, omkring arbejde, parforhold, bolig, økonomi, børn, helbred mm. Det kan være at du pt. er i en akut problemstilling, som du skal have råd og vejleding omkring. Der er ingen tidsfaktor i universet, så her kan du ikke få sat mere end en nogenlunde tidsramme på. ( Du kan læse mere under linket “Privat clairvoyance” foroven. )

 

Horoskopets Transitter. Vi er alle født med et ” Blueprint” d.v.s. et fødselshoroskop ( som er et fastfrosset billed af, hvordan planetene stod på himlen, på lige netop det tidspunkt og det sted, hvor du blev født.) Det indeholder både muligheder, karakteregenskaber, talenter men også begrænsninger, ting vi har lette ved og andet, som vi har udfordringer ved.

 

Universet står jo imidlertid ikke stille og planeterne bevæger sig hele tiden videre og indgår i nye relationer til fødselshoroskopets fastfrosne planetstillinger. Denne passage hen over dine fødselsplaneter kaldes Transitter.

Tolkningen af dine transitter udgør en af de gamle astrologiske varslings metoder, som kan fortælle dig, hvilke af dine livs temaer, du vil opleve som særligt betydningsfuldt på et givent tidspunkt. Ligeså hvordan du påvirkes af den ydre verden og de impulser du modtager herfra og som forandre dig med eller imod din vilje.

Du får råd og vejledning om, hvilke tidsperioder eller måneder / dage hvor du skal passe ekstra på ( indenfor de temaer, som er vigtige for dig) eller hvilke dage, måneder du kan opnå mere end ellers ( ligeså indenfor de temaer som er vigtige for dig. ) Vi ser naturligvis også på dit fødselshoroskop, hvor du også her vil få dine muligheder og begrænsninger tolket. Et rigtig godt supplement til en clairvoyant rådgivning.

………………………………………..

Kender du din fødselstid og har du tilmed fået den korrigeret af en Astrolog, så skal jeg ikke korrigere den igen, men har du ikke fået klokkeslættet korrigeret, så vil jeg korrigere det for dig uden merpris. ( Læs venligst linket: korrektion ) om, hvordan det vil foregå.

Kender du ikke din fødselstid, så kan du for et mindre beløb få den oplyst på landsarkivet. Der er links til deres hjemmeside på mit link: Horoskoper.

 

Sådan foregår denne form for sitting:

 

Inden du kommer her på stedet: Jeg bruger flere timer på at udarbejde dit fødselshoroskop samt evt. korrigering af tid og udarbejdelse af Transitterne inden du møder op her. Det hele vil ligger klar, når du ankommer til aftalt dag og tid.

Når du er ankommet:

Du skal regne med at være her ca.-1½-time.

Når du sidder i stolen overfor mig, ønsker jeg ikke, at du fortæller mig, hvorfor du har opsøgt mig og hvilke problemstillinger du sidder i, for det ønsker jeg selv at fortælle dig.

Gennem clairvoyance kommer jeg ind på din nuværende og fremtidige situation og ser på de forskellige livsområder. Bagefter vil gennemgå dit fødselshoroskop samt dine transitter og fortæller dig om de muligheder samt begrænsninger du har med dig, både fra fødslen og fremadrettet. ( Du kan læse mere om horoskoper under tilhørende links.)

Det er som regel sådan at det, som det ene ikke fortæller, det fortæller det andet og omvendt d.v.s., du vil få en meget fyldestgørende profeti ved en sådan ” samkørsel” af de to produkter.

Se venligst linket: Priser.

Evt aflysning til denne form for sitting, skal ske senest 7 hverdage hverdage før aftalt tid ellers forfalder ½ pris p.g.a forberedelsestiden.

Bor du langt fra mig eller har du ikke mulighed for at komme til en personlig sitting, kan du som privatperson få en Telefon-Clairvoyance

 

Telefonclairvoyance :

Du kan booke op til 20 min,` hvis du ønsker at få en telefonclairvoyance.

Du vil få et enkelt evt. to emner / spørgsmål belyst helt afhængig af, hvor meget der er at fortælle dig.

 

Prisen er: 700 kr.

 

Man indbetaler på regnr: 4930 kontonr: 4646196671

Bemærk: Ved en booket tid som ikke benyttes og som ikke afbestilles senest dagen før inden kl 12 00, opkræves 50% af beløbet.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger om nødvendigt. Jeg ser frem til at kunne hjælpe dig.

Mailclairvoyance:

Du bedes skrive dine spørgsmål til mig ud fra den situation du er i pt. Du kan skrive alle de spørgsmål du vil og jeg besvarer dem efter bedste evne. Når jeg har modtaget dit materiale samt din betaling, får du en tilbage melding på, hvornår din clairvoyance kan være færdig. Du skal regne med ca 1 uges ventetid.

 

jeg arbejder på en lidt anden måde, når det handler om en mailclairvoyance, da du jo ikke kommer til at sidde her hos mig, vil jeg døgnet før min redegørelse til dig ” stille ind” på dig og forhåbentlig få de svar du søger. Det følgende døgn, får du så din clairvoyance tilsendt på en fil efter at jeg endnu engang ( clairvoyant ) har tjekket din reading igennem.

Jeg har ca. 1-1½ times forberedelse før svarene kommer via mail. Prisen er her: 1.800 kr som indbetales på regnr: 4930 kontonr: 4646196671

Ordet er af fransk oprindelse og betyder klarsyn. Dette er evnen til at kunne sanse ud over de almindelige syv sanser. Det er evnen til at se, høre, føle og fornemme hvilke budskaber, der er fra den åndelige verden (Skytsånder og evt. afdøde personer).

 

Der er meget forskel på, hvordan clairvoyante arbejder. Nogle clairvoyante får besked via følesansen, ( de føler og fornemmer), andre via høresansen og igen andre via synssansen. Så er der nogle, der besidder evnen til de to og de færreste til alle tre sanser. Jeg besidder alle tre.

 

Hvad kan Clairvoyance bruges til?
Clairvoyant rådgivning kan bruges som et værktøj til at træffe de rigtige beslutninger omkring forskellige livstemaer, som privatperson, som arbejdsgiver, som ansat eller som selvstændig. Står man i situationer, hvor det er svært at overskue sin tilværelse på et eller flere områder, kan clairvoyant rådgivning være en helt fantastisk hjælp til selvhjælp.

Har man tvivl omkring andre personers oprigtighed, kan energien fra et foto af vedkommende, som regel fortælle mange ting. Af respekt for det menneske, som ikke selv har valgt en session her, vil der kun blive oplyst, hvad der er relevant mellem klienten og personen på fotoet.

Forsvundne ting: Har du mistet noget du har haft kært? Et smykke, nogle dokumenter, nøgler mm., kan man ofte få vejledning via clairvoyance.

Afdøde Kontakt: Det hænder, at der viser sig afdøde personer under en clairvoyance. Sker dette, vil du blive informeret om, hvem der gerne vil i kontakt med dig og hvorfor. Hvis du blot søger afdøde kontakt, er det ikke mig du skal opsøge, da jeg af respekt for den afdøde ikke sidder og maner dem frem, der allerede er ” gået over ” på den anden side. Det er energimæssigt svært for afdøde at blive synlige eller komme igennem med budskaber til os på jorden, så jeg lader de døde selv bestemme, hvad de vil. Det bør da nævnes at mennesker, hvis død har været uventet, pludselig eller voldsom, oftere kommer af sig selv fortæller hvad de vil inden klienten møder op hos mig og så får du som oftes navn og tilhørsforhold oplyst, samt hvad vedkommende vil dig, når du har sat dig i stolen.

Jeg kan tilbyde clairvoyant rådgivning her på stedet,  som Telefon-Clairvoyance eller Mail-Clairvoyance.