Mit navn er Margrèt Grøn Levring. Jeg er født i december 1947  i Skyttens tegn. Jeg har i rigtig mange år arbejdet som clairvoyant Rådgiver for private og virksomheder i såvel Danmark som udlandet, for både kendte og ukendte mennesker.

 

I lige så mange år har jeg arbejdet professionelt med Astrologi, Healing, Tarot samt med undervisning i det nævnte.

 De faste klienter kommer fra hele Danmark, men også fra andre lande i Europa, fleste nye er anbefalet af andre. Desuden holder jeg foredrag samt afholder  kurser, uddannelser og workshops.

Mine clairvoyante evner er medfødte og blev opdaget omkring min ti-års alder. Jeg var det ” mærkelige” barn ingen ville lege med og som af uvidenhed blev sendt til både læge og øjenlæge, da jeg  jo så, hørte og fornemmede noget ingen andre gjorde; Ingen af dem fandt mig dog egnet til behandling. De skulle bare vide, at som årene gik, blev forbindelsen til den åndelige verden både mere intens og dagligdags, at det var min skæbne, min karma.

Da jeg var midt i tyverne døde begge mine forældre, en sorg så stor, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme videre med mit liv. Kort tid efter tog begivenhederne fra den åndelige verden virkelig fat og jeg forstod hvilken gave, jeg havde fået skænket.

Jeg begyndte også på daværende tidspunkt at interessere mig for astrologi og læste hos dygtige og anerkendte astrologer i både Danmark og USA.

Kontakten med den åndelige verden har i så mange år været en dagligdags begivenhed for mig og her igennem har jeg lært at forstå, at vi mennesker er en del af det kraftfulde Univers, at vi alle har en karma, d.v.s. skæbne, som vi ikke kan undgå, men derimod påvirke. Jeg har ikke deltaget på noget kursus eller taget nogen former for uddannelse i  clairvoyance. Mine evner og kunnen i dette er medfødt og er en del af mig som person. Derfor arbejder jeg også på en anden måde end de fleste andre, som har en såkaldt uddannelse. Jeg får ofte henvendelser fra medier, så som Radio og TV, men takker altid pænt nej tak, da jeg er et meget privat menneske og ikke føler behov herfor.

Da jeg rundede de 30 år , fandt jeg ud af, at jeg også er det man kalder medie, d.v.s. mellemled for afdøde personer, en gave som rigtig mange har haft og stadig har glæde af.

——————————————————————

Desuden er jeg Stats. Aut. sygeplejerske, psykoterapeut og hypno-terapeut og har i mange år også arbejdet indenfor disse områder i såvel ledende som undervisende stillinger i ind – og udland. Spændende, krævende og givende. Det har nok også gjort, at min jordforbindelse er helt intakt til trods for mine åndelige interesser. Som jeg altid har sagt, så er det helt fint at have hovedet i himlen, hvis bare fødderne bevares på jorden.